Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3031 e692 420
Zakochaj się, gdy będziesz gotowy, nie, gdy jesteś samotny.
— powoli.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacuore cuore
8692 7d6f 420
Reposted frombadthings badthings viasillyslut sillyslut
3503 c5c6
Reposted fromasdcxz asdcxz viacantstop cantstop
Nie wszyscy mogą i któryś z nas też nie może.
I w tym cała rzecz.
— kłapouchy
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viacooffee cooffee
7728 6fc2 420
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaottopilotto ottopilotto
3209 877a 420
Reposted fromnervure nervure viaarosraro arosraro
3397 63f7 420
Reposted fromathlin athlin viasillyslut sillyslut
Bo widzisz, najgorszą samotnością nie jest ta, która otacza człowieka, ale ta pustka w nim samym
— Bolesław Prus "Lalka"
4849 0553 420
W życiu zwycięża tylko głupi: mądry widzi przed sobą zbyt wiele trudności i traci pewność siebie, zanim zacznie coś działać.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromhardbitch hardbitch viasmutnazupa smutnazupa
7136 3701 420
Reposted fromasdcxz asdcxz viaTimeRush TimeRush
przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viaowlvision owlvision
5513 50c5 420
Reposted frompredictableannie predictableannie
To smutne, kiedy robią się mgliści i znikają. Mówi się wszystko, co trzeba, a oni i tak znikają. Wtedy nie warto ciągnąć dalej, bo to się robi głupie. Więc ogarnia cię samotność.
— T.Jansson
Reposted fromyourtitle yourtitle
9911 314a 420
OBIECALI NOWY, LEPSZY ŚWIAT
UŻYWAJĄC PIĘKNYCH, MĄDRYCH SŁÓW
PRZEDSTAWILI IDEALNY PLAN
LECZ NIE KAŻDY STARAŁ SIĘ JAK MÓGŁ
— Coma
Reposted fromzorza zorza viaparszywek parszywek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl